Dé oplossing voor het verwerken van huisaansluitingen.

Over DiaFlow

"In het veld gebeurt het"

Dit is hét centrale uitgangspunt van DiaFlow.

Lees verder...
In het veld, bij de open sleuf, vastleggen van de ondergrondse kabels, leidingen en appendages garandeert de kwaliteit van het vastleggen van uw assets.

Tijdwinst

Met DiaFlow tekent u uw huisaansluiting snel en maar één keer! Lees verder...
Alle gegevens kunt u in een handomdraai beschikbaar stellen voor andere systemen, zoals uw GIS. Maar al te vaak worden de aansluitingen nog op papier in het veld vastgelegd. Kantoorpersoneel moet de aangeleverde gegevens dan meestal ook nog apart digitaliseren om de aansluitingen voor de organisatie beschikbaar te krijgen. Met DiaFlow kan dit proces vele malen sneller plaatsvinden. In het veld wordt de aansluiting getekend, waarna het met een druk op de knop in de kantooromgeving beschikbaar is voor andere systemen zoals uw GIS.

Eenvoudige bediening

DiaFlow is een eenvoudig te bedienen applicatie. Lees verder...
DiaFlow maakt gebruik van het gemak van moderne apparaten zoals de tablet. Maar daarnaast biedt DiaFlow u alleen maar de hoogst noodzakelijke tools om het werk zo eenvoudig mogelijk te doen.

Multidisciplinair

DiaFlow is een applicatie die overweg kan met iedere discipline. Lees verder...
Of u huisaansluitingen maakt voor Water, Gas, Elektra, etc., DiaFlow biedt u de gereedschappen om dit mogelijk te maken! DiaFlow biedt u de mogelijkheid om zelf de disciplines te bepalen. Ook de bij een discipline vast te leggen kabels, leidingen, appendages kunnen worden geconfigureerd. Daarnaast kunt u per object zelf aangeven welke velden er moeten worden ingevuld, welke waarden daarbij beschikbaar zijn en of velden wel of niet verplicht zijn. Ook standaardwaarden voor velden zijn te definieren. Op deze manier bent u optimaal in staat de aanlevering van de gegevens uit het veld te sturen en de kwaliteit van de borging van uw assets te garanderen.

Tekenen op kaartondergronden

DiaFlow tekeningen worden getekend op kaartondergronden en liggen daarom meteen goed georienteerd op de juiste plek in de wereld.

Meer DiaFlow...

Er is nog meer mogelijk met DiaFlow! Lees verder...
Een greep uit de beschikbare functionaliteiten:

Offline werken

Hoewel de beschikbaarheid van internet "in het veld" steeds beter wordt, kunt u toch probleemloos met DiaFlow doorwerken mocht het internet onverhoopt toch niet beschikbaar zijn.

GPS-ondersteuning

Om huisaansluitingen in het veld vast te leggen kunt u gebruik maken van GPS.

KLIC-Viewer

DiaFlow beschikt over de mogelijkheid om KLIC-meldingen die u van het Kadaster hebt ontvangen te raadplegen in de applicatie. Ook is het mogelijk de geografische gegevens uit de KLIC-melding als ondergrond in de applicatie te gebruiken, erg handig bij het tekenen van de aansluitingen.

DiaSYS

Heeft u nog huisaansluitschetsen in DiaSYS? In DiaFlow kunt u die raadplegen. Ook kunt u - naast het verwerken van de tekening in GIS - ook DiaSYS voorlopig nog blijven vullen met aansluitingen uit DiaFlow.

Bent u netbeheerder?

Leg uw huisaansluitingen vast in uw GISMet DiaFlow vastgelegde huisaansluitingen zijn gevectoriseerd beschikbaar voor uw GIS. Lees verder...

Het uiteindelijke doel van DiaFlow voor u als netbeheerder is het kwalitatief goed vastleggen van de aansluitingleidingen in uw GIS. DiaFlow biedt daarom de mogelijkheid om de in het veld getekende aansluiting op te leveren in een formaat waarmee u in staat bent het in uw GIS op te nemen. Zo kunt u gegevens o.a. exporteren als XML, GML of DXF.

"Eindelijk hebben we door DiaFlow grip op het proces waarmee we alle schetsen gevectoriseerd aangeleverd krijgen en ook in ons GIS op de juiste X-Y locatie hebben."

Gebruiker van DiaFlow
Voorkom graafschade aan uw huisaansluitingen Een groot deel van de graafschades in Nederland vindt plaats bij huisaansluitingen. Lees verder...

Deels wordt de graafschade veroorzaakt door gebrekkige informatie over de ligging van de aansluitleidingen. Met DiaFlow heeft u een instrument in handen om de exacte ligging van uw assets goed en grondig aan te pakken. Door vastlegging aan de bron - "in het veld gebeurt het" - garandeert u een zo nauwkeurig mogelijke borging van uw huisaansluitingen. Doordat de kabels en/of leidingen getekend worden op een kaartondergrond en u daardoor de ligging exact in uw GIS kunt vastleggen, kunt u ook de grondroerder via de WION beter informeren over de exacte ligging. Het risico op graafschade kunt u daarmee verkleinen!

"DiaFlow helpt ons om papierenwerk te digitaliseren, dus verbeterde kwaliteit te realiseren."

Gebruiker van DiaFlow
Verbeter het proces van het verwerken van uw huisaansluitingen Met DiaFlow krijgt u meer controle over het proces van huisaansluitingen door onder andere de koppeling tussen de netbeheerder en de aannemers. Lees verder...

DiaFlow heeft een aparte kantooromgeving waarmee het proces van huisaansluitingen kan worden bewaakt. Een netbeheerder kan de aannemers in haar omgeving van DiaFlow laten werken, waardoor de uitwisseling van informatie tussen opdrachtgever en uitvoerende partij optimaal is.

"Met het gebruik van DiaFlow zijn we beter is staat om de route van de aansluitschets te sturen en te monitoren."

Gebruiker van DiaFlow

Bent u aannemer?

Teken eenvoudig en snel uw aansluitingenDe monteur tekent in het veld direct de aansluiting digitaal. Lees verder...

Met DiaFlow wordt de aansluiting buiten getekend en van gegevens voorzien. De gegevens worden digitaal opgeslagen en zijn daarmee direct beschikbaar voor het doorzetten van de tekening naar de opdrachtgever.

Korte lijnen naar de opdrachtgeverStuur de tekeningen vanuit het veld direct naar uw opdrachtgever. Lees verder...

Met een druk op de knop levert u de aansluiting(en) op. Wanneer de opdrachtgever zelf ook gebruik maakt van DiaFlow kan dat direct in de omgeving van de opdrachtgever. Anders biedt DiaFlow u de mogelijkheid de gegevens op een alternatieve manier aan de opdrachtgever op te leveren (o.a. XML, GML, DXF, PDF).

Contact

Wilt u meer weten over DiaFlow? Of wilt u meer zien van de mogelijkheden van DiaFlow? Neemt u dan gerust contact met ons op!